Ιωσήφ Καυκαλάς

Ο Ιωσήφ Καυκαλάς είναι διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλούσια ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα. Έχει διατελέσει επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Maryland και έχει διδάξει μαθήματα Οικονομικής Επιστήμης, Επιχειρηματικότητας και Θεωρίας Αποφάσεων σε ανώτατα ιδρύματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Εκτός από μέλος του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, έχει εργαστεί ως ερευνητής της Μονάδας Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Π.Κ.,  ως εκπρόσωπος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητας TIME MBE, ως συνεργάτης του Προηγμένου Θερινού Σχολείου ASSEE,  ενώ έχει επίσης συμμετοχή σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.