Ντούσανκα Λιούμοβιτς

Η κ. Λιούμοβιτς είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει εργαστεί ως επικεφαλής εργαστηρίου στο ΙΤΕ καθώς και στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΠΚ.