Ο σκοπός του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας είναι:

α) να ευαισθητοποιήσει την ερευνητική κοινότητα σε θέματα αξιοποίησης της έρευνας,

β) να υποστηρίξει τους ερευνητές του ΠΚ στη διαδικασία αξιοποίησης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων,

γ) να υποστηρίξει τη δικτύωση των ερευνητών για την εύρεση κατάλληλων εμπορικών εταίρων, με στόχο την αξιοποίηση της ερευνητικής εργασίας τους.

Η βασική αξία που διέπει την λειτουργία του ΓΜΤ είναι: «Η γνώση στην υπηρεσία της κοινωνίας»

Το όραμα του ΓΜΤ μπορεί να συνοψιστεί ως: «Με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους ερευνητές να μετατρέψουν πρωτότυπες ιδέες τους σε καινοτομίες».

Ο μεσοπρόθεσμος στόχος του ΓΜΤ είναι: «η ανατροπή της φυγής των καλύτερων φοιτητών και επιστημόνων από την Κρήτη»