Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας & των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης”, η Μονάδα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει σειρά σεμιναρίων στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Εισαγωγή στην διαχείριση και ανάπτυξη καινοτομίας

Κατανοώντας την (μικρή) επιχειρηματικότητα: ο Κύκλος Ζωής και οικονομικές προσεγγίσεις των επιχειρήσεων

Διαχείριση τεχνολογικής καινοτομίας και πνευματικής ιδιοκτησίας

Ανάληψη πρωτοβουλίας, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

New technology ventures in he food safety sector

R&D in the food industry and food tech ventures

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 13/11/2023 – 27/11/2023 και απευθύνονται σε φοιτητές και νέους ερευνητές του Ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας το αργότερο έως τις 03/11/2023 προκειμένου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.

Το ακριβές πρόγραμμα των σεμιναρίων θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες με νεότερη ανακοίνωση.