Το Metavallon VC στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο επισκέφτηκαν σήμερα εκπρόσωποι του Metavallon VC.
Τα στελέχη του fund συναντήθηκαν και συζήτησαν με οκτώ από τους τεχνοβλαστούς του Ιδρύματος για τις προοπτικές χρηματοδότησής τους.
Δόθηκε επίσης η ευκαιρία να συζητηθούν προοπτικές ευρύτερων συνεργασιών με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Πανεπιστημίου Κρήτης.