Ο ιστότοπος ειναι υπο κατασκευή

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Metavallon VC στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περισσότερα

Semi-Endogenous or Fully Endogenous Growth? A Simple Unified Theory – join us on November 30

Περισσότερα

Νέο RIS Innovation Call 2022

Περισσότερα

Spinout creation and the survival of high-tech firms – on November 23

Περισσότερα

Σκοπός

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας ιδρύθηκε για να υποστηρίξει την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της νέας γνώσης που αναπτύσσεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ). Ο σκοπός του Γραφείου είναι:

να ευαισθητοποιήσει την ερευνητική κοινότητα και να εκπαιδεύσει τους νέους ερευνητές σε θέματα αξιοποίησης της έρευνας

να υποστηρίξει τους ερευνητές του ΠΚ στη διαδικασία αξιοποίησης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων

να υποστηρίξει τη δικτύωση των ερευνητών για την εύρεση κατάλληλων εμπορικών εταίρων, με στόχο την αξιοποίηση της ερευνητικής εργασίας τους

Ημερολόγιο Δράσεων