Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Πανεπιστημίου Κρήτης

Webinar: “Benefit‐sharing and the new multilateral mechanism for Digital Sequence Information”

Περισσότερα

Νέο MITOS #3 | Πρόσκληση σε διαδραστικό διήμερο για το IPR και το Open Innovation

Περισσότερα

TEDxUniversityofCrete 2023 | Kinesis

Περισσότερα

Online Masterclass on “Skills for Small Firm Development”

Περισσότερα

Σκοπός

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας ιδρύθηκε για να υποστηρίξει την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της νέας γνώσης που αναπτύσσεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ). Ο σκοπός του Γραφείου είναι:

να ευαισθητοποιήσει την ερευνητική κοινότητα και να εκπαιδεύσει τους νέους ερευνητές σε θέματα αξιοποίησης της έρευνας

να υποστηρίξει τους ερευνητές του ΠΚ στη διαδικασία αξιοποίησης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων

να υποστηρίξει τη δικτύωση των ερευνητών για την εύρεση κατάλληλων εμπορικών εταίρων, με στόχο την αξιοποίηση της ερευνητικής εργασίας τους