Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Πανεπιστημίου Κρήτης

Webinar: The propensity to trademark innovation: implications for measuring innovation from small and medium-sized enterprises

Περισσότερα

Επίσκεψη του Επικεφαλής Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου του Aarhus, κ. Weibel στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περισσότερα

Μαραθώνιος Καινοτομίας «Αρτέμης Σαϊτάκης» Hackathon 2023

Περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΒΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ευρεσιτεχνίες: Πηγή καινοτομίας & επιχειρηματικότητας.

Περισσότερα

Σκοπός

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας ιδρύθηκε για να υποστηρίξει την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της νέας γνώσης που αναπτύσσεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ). Ο σκοπός του Γραφείου είναι:

να ευαισθητοποιήσει την ερευνητική κοινότητα και να εκπαιδεύσει τους νέους ερευνητές σε θέματα αξιοποίησης της έρευνας

να υποστηρίξει τους ερευνητές του ΠΚ στη διαδικασία αξιοποίησης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων

να υποστηρίξει τη δικτύωση των ερευνητών για την εύρεση κατάλληλων εμπορικών εταίρων, με στόχο την αξιοποίηση της ερευνητικής εργασίας τους