Τεχνοβλαστοί Πανεπιστημίου Κρήτης

Έτος ιδρύσεως 2020 Σκοπός της εταιρείας είναι η επέκταση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της πνευματικής ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων καθηγητών υπό μορφή νέων ουσιών ή παρασκευασμάτων με φαρμακευτική δράση.

Έτος ιδρύσεως 2003. Η BIONATURE υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων βιομορίων για τη θεραπεία νευροφλεγμονωδών και νευροεκφυλιστικών νόσων, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας και η αμφιβληστροειδοπάθεια και καλύπτει τα έξοδα για τη διατήρηση των σχετικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Έτος ιδρύσεως 2018. Σκοπός της εταιρείας είναι η επιχειρηματική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που αφορούν σε νέα μέθοδο «κβαντικής» βιομετρίας.

HYLICON ΙΚΕ

Η εταιρεία HYLICON ΙΚΕ ιδρύθηκε το 2018 και είναι spin off που προέρχεται από το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η εταιρεία Advanced Wave Sensors Diagnostics ιδρύθηκε το 2017 και είναι spin off που προέρχεται από το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Kosmos Intelligent Systems and Services

Η εταιρεία Kosmos Intelligent Systems and Services ιδρύθηκε το 2017 και είναι spin off που προέρχεται από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η εταιρεία Critis Medical Synergy ιδρύθηκε το 2017 και είναι spin off που προέρχεται από το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η εταιρεία Maris Magnetics ιδρύθηκε το 2016 και είναι spin off που προέρχεται από το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η εταιρεία Gnosis Data Analysis ιδρύθηκε το 2013 και είναι spin off που προέρχεται από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Έτος ιδρύσεως 2005. Τα Σύγχρονα Αμφιαράεια λειτουργούν ως ένα Πολυκέντρο Ψυχιατρικής, Ψυχοθεραπείας και Νευροανάδρασης.

Έτος ιδρύσεως 2021. Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας αναφορικά με την εφαρμογή εμφυτεύματος κατά του καρκίνου.