Η ομάδα μας

Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Διαχειρίστρια Τεχνογνωσίας

Εξωτερικός συνεργάτης

Νομική Σύμβουλος