Κυριακή Αγοράκη

H Κυριακή Αγοράκη είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κατεύθυνση  Διεθνούς Δικαίου με βασικούς τομείς έρευνας το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο αναφορικά με ζητήματα διεθνούς/ευρωπαϊκής νομικής ρύθμισης της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και το Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα εργασιακής πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (European External Action Service – EEAS) στις Βρυξέλλες, σε θέματα ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HR). Είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια κατάρτισης σε θέματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δικαίου τεχνολογίας και προσωπικών δεδομένων (GDPR). Διετέλεσε νομικός σύμβουλος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.  Είναι νομικός σύμβουλος του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε ζητήματα προστασίας και αξιοποίησης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνολογίας.