Κωνσταντίνος Βαβέκης

Ο Κωνσταντίνος Βαβέκης είναι ένας EQE πιστοποιημένος δικηγόρος ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με σημαντική τεχνογνωσία στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και διαχείριση έργων, στην τεχνολογία και την αποτίμηση εταιρειών, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και στην ηγεσία ομάδων. Είναι επίσης αδειούχος Χημικός και φορολογικός και οικονομικός λογιστής Α τάξης.

Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη συμβουλευτική, στην οικονομική διαχείριση και στον εταιρικό σχεδιασμό. Το πιο δυνατό του σημείο είναι το πάθος και η αγάπη για το επάγγελμά του.

Οι σπουδές του Δρ Βαβέκη περιλαμβάνουν πτυχίο B.Sc. στη Χημεία, διδακτορικό στη Χημική Φυσική από το Ηνωμένο Βασίλειο, Master in Accounting and Finance και International MBA.

Έχει επίσης επαγγελματικές μεταπτυχιακές σπουδές για δίκες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο CEIPI της Γαλλίας για μελλοντική εκπροσώπηση στο Unitary Patent Court και η προετοιμασία του για το EQE ήταν στο EPO (Μόναχο), CEIPI (Στρασβούργο), Delta Patents και στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχ (Ολλανδία).