Εμμανουήλ Τριχάς

Ο Εμμανουήλ Τριχάς διαθέτει εμπειρία στην έρευνα της τεχνολογίας ημιαγωγών και συναφών οπτοηλεκτρονικών διατάξεων, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται αποκλειστικά κι επιτηδευμένα με το αντικείμενο της καινοτομίας στο πραγματικό πεδίο εφαρμογής αυτής.
Εστιάζει στη στρατηγική (με όρους δομής αγορών, διεθνούς ανταγωνισμού και διανοητικής ιδιοκτησίας) εταιρειών βασισμένων σε τεχνολογίες κυρίως hardware, καθώς και στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού τους υποδείγματος και των προτάσεων αξίας αυτών, με σκοπό τη διεξαγωγή διεθνούς εμπορίου.

 

Στο παρελθόν έχει διατελέσει:
• υπεύθυνος λειτουργίας του περιφερειακού γραφείου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Κρήτη,
• διδάσκων τριών προπτυχιακών μαθημάτων περί καινοτομίας, διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνολογίας, στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστήμιου Κρήτης, καθώς και
• σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης