Ενημερωτική εκδήλωση για το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Η Περιφέρεια Κρήτης έχοντας θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την ανάπτυξη της καινοτομίας, μέσω της διασύνδεσης της γνώσης και έρευνας με την επιχειρηματικότητα του νησιού, προχώρησε στην δημιουργία του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.

Το Παρατηρητήριο φιλοδοξεί να συνδέσει τα Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Περιφέρειας με επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτομιών, προκειμένου να εισάγουν καινοτόμες λύσεις στην παραγωγική τους αλυσίδα και να δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνεργασία με τις Πρυτανικές αρχές και το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, προσκαλούμε τους Καθηγητές και τους συνεργαζόμενους ερευνητές στην ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του Παρατηρητηρίου, τους στόχους και την δράση του.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 στις 11:00’ πμ, στη Διατμηματική Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης Ε-130 στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.

Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής στην παρουσίαση μέσω της πλατφόρμας Zoom. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.