Ενημερωτική – εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα: Ικανότητες – Δεξιότητες για Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα

Στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας, διοργανώνεται η 2η ενημερωτική – εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα:

Ικανότητες – Δεξιότητες για Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάπτυξη της κουλτούρας επιχειρηματικότητας στα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο οικοσύστημα καινοτομίας της Περιφέρειας και απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές και σε ερευνητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστήμιου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 – 14:00, μέσω της πλατφόρμας Zoom στη διεύθυνση:

https://us06web.zoom.us/j/89135503804?pwd=VG9VcC9ickhtRXJ4cEkrN0dBWXBvQT09

Meeting ID: 891 3550 3804
Passcode: 363814