Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Inno-storming

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει διαγωνισμό επιχειρηματικότητας με τίτλο Inno-storming, με στόχο την ενίσχυση και τη στήριξη της δημιουργικότητας, ειδικά των νέων ερευνητών του Ιδρύματος, και στην καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας.

Η δράση Inno-storming απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές ή ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Κρήτης από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την πρόσκληση του διαγωνισμού καθώς και την αίτηση συμμετοχής.