Νέος κύκλος για το πρόγραμμα «ΜΙΤΟΣ» Αξιοποίηση έρευνας: γνώσεις, ανάπτυξη δεξιοτήτων και mentoring

Ο νέος κύκλος του δωρεάν προγράμματος MITOS του Πανεπιστημίου Κρήτης ξεκινά τον Ιούνιο και απευθύνεται σε νέους ερευνητές που τους ενδιαφέρει η εμπορική και επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνάς!

Το πρόγραμμα MITOS είναι μία καινοτόμος πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κρήτης που ξεκίνησε πιλοτικά το 2020 και φέτος πραγματοποιείται ο νέος, εμπλουτισμένος κύκλος. Στόχο έχει να προσφέρει στους νέους ερευνητές κρίσιμες γνώσεις, πρακτική εξάσκηση και συμβουλευτική, ώστε να αποκτήσουν οι νέοι ερευνητές βασικά εφόδια για να υποστηρίξουν ενέργειες εμπορικής και επιχειρηματικής αξιοποίησης έρευνας.

Η εμπορική αξιοποίηση της έρευνας (research commercialization) αφορά την κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας, τη δημιουργία συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη μεταφορά τεχνολογίας/γνώσης, καθώς και τη δημιουργία εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin offs).

Ο νέος κύκλος του προγράμματος MITOS υλοποιείται από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και τον οργανισμό Bizrupt και περιλαμβάνει ενέργειες που ξεκινούν αρχές Ιουνίου και ολοκληρώνονται τον Δεκέμβριο:

  • Εκπαιδευτικά workshop
  • Ενημερωτικές ομιλίες/συζητήσεις από επαγγελματίες στον χώρο της εμπορικής αξιοποίησης έρευνας, της επιχειρηματικότητας & της καινοτομίας
  • Βιωματική εκπαίδευση μέσω πρακτικής άσκησης σε πραγματικές περιπτώσεις αξιοποίησης έρευνας (case studies)
  • Συνεδρίες mentoring
  • Δικτύωση με επαγγελματίες στο πεδίο εμπορικής αξιοποίησης έρευνας

Αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν:

  • Μεταδιδακτορικοί ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  • Υποψήφιοι διδάκτορες (εγγεγραμμένοι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης).
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως και τις 23 Μαΐου στη φόρμα που θα βρουν εδώ: http://bit.ly/Mitos-21

Για τη μεγιστοποίηση του οφέλους από το προγράμματο MITOS, οι ενημερωτικές ομιλίες/συζητήσεις θα είναι ανοιχτές προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης! Οι ημερομηνίες και οι θεματικές των ομιλιών θα ανακοινώνονται εδώ καθώς και στην Facebook σελίδα του προγράμματος MITOSκαι του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας.