Ενημέρωση της Ιατρικής Σχολής σε θέματα ευρεσιτεχνιών, τεχνοβλαστών και ερευνητικών προγραμμάτων

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή πραγματοποιεί ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00.

Η ενημέρωση θα αφορά σε θέματα ευρεσιτεχνιών, τεχνοβλαστών και συγγραφής προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων.