Παράταση υποβολής προτάσεων της Δράσης “Φυτώριο Ιδεών”

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων της Δράσης “Φυτώριο Ιδεών” του έργου «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://ibo.crete.gov.gr/paratash-ypovolwn-fytwrio-idewn/