Νέο RIS Innovation Call 2022

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), κόμβος του EIT Health στην Ελλάδα, σας ενημερώνει ότι το RIS Innovation Call 2022 είναι ανοικτό για υποβολή προτάσεων. Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας αναπτύσσει μεγάλη δυναμική και αυτό αποδεικνύεται από τη σημαντική συμμετοχή στην πρόσκληση του 2021. Αναμένουμε με ενδιαφέρον και τις φετινές συμμετοχές.

Νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικοί οργανισμοί, ακαδημαϊκά ιδρύματα και μονάδες υγείας καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2021 εδώ

Κάθε χρηματοδοτούμενο έργο θα λάβει συνολικά έως και 75.000 ευρώ για περαιτέρω ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Επίσης, θα λάβει καθοδήγηση, ευκαιρίες δικτύωσης και θα αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο των κορυφαίων συντελεστών της υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ ή να επικοινωνήσετε με τον Γιώργο Μέγα (megas@ekt.gr) ή τη Βαρβάρα Βασιλάκη (vasilaki@ekt.gr), συμβούλους Καιντομίας στο ΕΚΤ.