Αναζήτηση συνεργασιών στο πλαίσιο του EIT Health

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου ενημερώνει για αναζητήσεις συνεργασιών στον τομέα της πληροφορικής και της καθαρής ενέργειας, ο οποίες στοχεύουν και στην μείωση των εκπομπών CO2, στην εξόρυξη πρώτων υλών για την βιομηχανία και αλλού.

Μπορείτε να δείτε τις αναζητήσεις στους παρακάτω υπερσυνδέσμους.

Volvo Construction Equipment, Sweden, Germany, France & South Korea

University of Witwatersrand, South Africa

Enterprise, France

Aubert & Duval, Eramet Group, France

NETO Innovation, France

Πληροφορίες για όλα τα προγράμματα του EIT Health εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γιώργο Μέγα, EIT Health HUB coordinator (megas@ekt.gr) και τη Βαρβάρα Βασιλάκη, EIT Health HUB project manager (vasilaki@ekt.gr).