Τριήμερο Καινοτομίας InnoDays 2022

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας συμμετέχει στην τριήμερη εκδήλωση από 25 έως 27 Νοεμβρίου 2022, με τίτλο  «InnoDays 2022 – Η Κρήτη της Γνώσης και της Παραγωγής»  (InnoDays 2022), με αναφορά στο οικοσύστημα καινοτομίας της Κρήτης.

Φορέας υλοποίησης  είναι η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης (ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ), με την υποστήριξη του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Το Τριήμερο Καινοτομίας InnoDays 2022 αποτελεί σημαντικό συνεδριακό και εκθεσιακό γεγονός, που ανακλά την προσπάθεια της Περιφέρειας Κρήτης για συστηματική συνεργασία  επιχειρηματικού κι ερευνητικού κόσμου, ώστε  η Κρητική Οικονομία να καταστεί  ισχυρότερη στη παραγωγή  διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έντονο το στοιχείο της κρητικής ταυτότητας.