Ημερίδα “Η Καινοτομία στην Κρήτη σήμερα και οι φορείς που τη στηρίζουν 3.0”

Για Τρίτη χρονιά η ημερίδα χαρτογραφεί την καινοτομία στην Κρήτη απαντώντας σε βασικά ερωτήματα:
Τι σημαίνει καινοτομία στην Κρήτη σήμερα; Ποιους αφορά; Ποιους κλάδους της οικονομίας αγγίζει; Ποιοι φορείς στηρίζουν την προσπάθεια ομάδων και επιχειρήσεων να καινοτομήσουν; Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν; Τι άλλη βοήθεια παρέχεται; Ποια είναι η κατάσταση μετά τη πανδημία και ποιες οι προοπτικές;

Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, την Περιφέρεια Κρήτης, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) του ΙΤΕ, το H2B HUB του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον Οργανισμό Bizrupt, την πρωτοβουλία 4 Locals, την Endeavor Greece, το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Κέντρο Αρχιμήδης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Uni.fund, το Μetavallon και τη Bayer Ηellas.

Τα πάνελ αφορούν τις παρακάτω θεματικές:
▪ Δομές Υποστήριξης Καινοτομίας στα πρώιμα στάδια
▪ Διαγωνισμοί Καινοτομίας και επιχειρηματική επιτάχυνση
▪ Χρηματοδότηση στα πρώιμα στάδια στην Κρήτη
▪ Οι χρηματοδοτήσεις των Funds στην Κρήτη
▪ Ο ρόλος εδραιωμένων επιχειρήσεων στο οικοσύστημα καινοτομίας
▪ Θεσμικοί φορείς υποστήριξης επιχειρηματικότητας
▪ Ο ρόλος των επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων στο οικοσύστημα καινοτομίας

Για τη σύνδεσή σας στην ημερίδα, κάντε εγγραφή και χρησιμοποιείστε το link που θα σας αποσταλεί.