Ενημερωτική εκδήλωση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Επιχειρηματικά Οικονομικά TIME-MBE

Την Τρίτη 17 Μαΐου στις 13:00 θα γίνει παρουσίαση του Μετ/κου Προγράμματος στα Επιχειρηματικά Οικονομικά ΤΙΜΕ-ΜΒΕ (http://www.timembe.eu/).
Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα Δ2Γ στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, στο Ρέθυμνο.

Το ΤΙΜΕ ιδρύθηκε το 2015 και αποτελεί τον εκπαιδευτικό βραχίονα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του ΠΚ. Σκοπό έχει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές και τα στελέχη του ΠΚ στην διοίκηση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων τύπου startup.Τα μαθήματα είναι στα Αγγλικά και είναι υβριδικά. Οι διδάσκοντες είναι από τις ΗΠΑ, ΗΒ, Κύπρο, αλλά και από Ελληνικά Ιδρύματα όπως το ΟΠΑ , το Πάντειο Παν/μιο  και το ΠΚ. Οι φετινοί φοιτητές του προγράμματος είναι από τις ΗΠΑ, Λουξεμβούργο, Κύπρο αλλά και Ελλάδα. Κατά την λειτουργία του το ΤΙΜΕ έχει προσελκύσει φοιτητές από 10 χώρες του εξωτερικού.Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε από κοντά και να σας ενημερώσουμε για την φοίτηση και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων μας.